Naar inhoud

Informatieavond stationsomgeving

Fabriekstraat

Onze stationsomgeving zal er over tien jaar helemaal anders uitzien dan vandaag. Het stationsplein wordt anders ingericht en bedrijfspanden maken plaats voor nieuwe stedelijke functies. De voorbereidende onderzoeken worden binnenkort opgestart, maar eerst krijgt iedereen de kans om zijn visie te geven over de opzet van het onderzoek.

In de ‘alternatievenonderzoeksnota’ die voor het project werd opgemaakt is het complete overzicht opgenomen van het voorgestelde onderzoek. De alternatievenonderzoeksnota ligt ter inzage van 5 maart tot en met 9 april 2018 op het stadhuis bij de dienst grondgebonden zaken (afspraak voor bouw: openbaar onderzoek). Je kan het ook nakijken via http://stationsomgeving.geel.be. Iedereen die opmerkingen heeft over de inhoud van de nota kan deze tijdens de periode van de publieke raadpleging digitaal overmaken aan stadsontwikkeling@geel.be of per post aan dienst stadsontwikkeling, Werft 20, 2440 Geel. Op dinsdag 27 maart is er om 19.30 uur ook een informatieavond over de onderzoeksnota in zaal De Waai.

Datum van het bericht: dinsdag 13 maart 2018
Alle nieuws