Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Ruimtelijke planning

De stad Geel, zijn buitenparochies en het omliggende buitengebied zijn volop in ontwikkeling. Om alle ruimtevragen die hiermee gepaard gaan in goede banen te leiden, wordt door de stad Geel en door de hogere overheden gewerkt aan een verantwoord ruimtelijk beleid.

 

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) geven aan een gebied een specifieke bestemming (wonen, werken, recreatie, natuur, …). Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) zijn wat oudere vormen van ruimtelijke plannen, maar werken hetzelfde als een RUP. Bestemmingsplannen voor het grondgebied van Geel worden soms ook door de hogere overheden zoals de provincie opgemaakt, wanneer de belangen van een plan het niveau van Geel overstijgen. Meer info over de RUP's en BPA's vind je hier.

 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) formuleert een visie op de toekomstige ontwikkeling van het volledige grondgebied van Geel. Ook het gewest Vlaanderen en de provincie Antwerpen hebben een structuurplan, waarin belangrijke keuzes werden gemaakt voor de toekomst van Geel. Meer info over het structuurplan vind je hier.

 

Beleidsplan ruimte Geel

Omdat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 2006 intussen op diverse punten al verouderd is, heeft de stad Geel het Beleidsplan ruimte Geel opgesteld. Dit beleidsplan is op 4 september 2017 door de gemeenteraad goedgekeurd als beleidsvisie. 

 

Masterplannen en ruimtelijke visies
In masterplannen of ruimtelijke visies worden langetermijnvisies voor een gebied of voor een bepaald thema uitgestippeld. Deze planvormen zijn niet juridisch bindend, maar vormen wel een belangrijke basis voor verschillende projecten en plannen.

 

Openbare onderzoeken
Op de pagina met openbare onderzoeken kan je zien of er momenteel een openbaar onderzoek gaande is voor een ruimtelijk plan.

 

GECORO
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) heeft ten slotte binnen de stad Geel ook een belangrijke rol bij de totstandkoming van de verschillende plannen.

 

Meer informatie over ruimtelijke planning in algemene zin vind je ook op www.ruimtelijkeordening.be.

Overzicht