Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Stadsontwikkeling

De Cel stadsontwikkeling wil inzetten op een duurzame, evenwichtige en gedragen ontwikkeling van onze stad, waarbij:

  • de identiteit, specifieke eigenheid en kwaliteiten van Geel als uitgangspunt aangehouden worden, maar niet verstarrend mogen werken;
  • de verandering die Geel demografisch en sociologisch doormaakt van een landelijke gemeente naar een meer verstedelijkte entiteit, ook ruimtelijk en functioneel passend wordt vertaald;
  • de ruimtelijke kwaliteit én het maatschappelijke draagvlak van nieuwe projecten zeer intensief wordt bewaakt, de impact van de projecten op de directe omgeving is meestal groot en heeft ook effect op de ruimere omgeving;
  • het evenwicht tussen de verstedelijking en voldoende groene open ruimten (en doorwaadbaarheid) wordt bewaakt met aandacht voor bijzondere doelgroepen (vb. kinderen en jongeren, mensen met een handicap, senioren) binnen nieuwe te ontwikkelen gebieden en woonkernen.
  • projecten steeds tot stand komen door intensieve samenwerkingsverbanden met interne en/of externe partners, met als doelstelling te komen tot maximalisatie van beeld- en belevingswaarde en een optimale verhouding tussen input van (financiële) middelen en output van stedelijke kwaliteit.

Onderaan vindt u meer informatie over een aantal projecten die door de Cel stadsonwikkeling begeleid worden en over de Kwaliteitskamer die de kwaliteit van de projecten mee bewaakt.

Overzicht